ELEKTROLIT

Pakiranje: 1L5L
Kiselina za akumulatore.
Služi za prvo punjenje novih te obnavljanje starih olovnihakumulatora.