Contact

PENA AUTOKOZMETIKA ltd
Kneza Mislava 33, 10432 Bregana - Lug, Croatia

Telephone: +385 (0)1 3375-719
Fax: +385 (0)1 3336-342
E-mail: pena@pena.hr

OIB: 27073808980
IBAN: HR64 2484008-1103889226

Director: Ivan & Danijel Penić
Bank account: Privredna banka Zagreb d.d. 2340009-1110370086,
Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1103889226

 

Hvala vam! Primili smo vašu poruku.
Odgovoriti ćemo Vam prvom prilikom!