< Povratak

ISO Certifikati

ISO 9001-2008
ISO 14001-2004

DPF Power Clean

Pakiranje: 300 ml

Visoko učinkovito sredstvo za čišćenje fitera krutih čestica (DPF) je specijalno formulirana smjesa aditiva koja se koristi kao pomoć pri obnavljanju filtera krutih čestica. Najekonomičniji način čišćenja filtera krutih čestica! Proizvod se može koristiti u svim vrstama dizelskih motora i miješati sa svim vrstama dizelskih goriva. Kontinuriano i kompletno čišćenje filtera tijekom vožnje. Bez sastavljanja i rasklapanja, bez praznog hoda, bez poteškoća. Snižava temperaturu paljenja nakupljene čađe u dizelskom filteru krutih čestica. Ne dolazi do stvaranja sekundarne emisije.

Informacije o proizvodu