EU Projekt

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Napomena: Projekt se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020, kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Izgradnja i opremanje tvornice za proizvodnju antifriza i autokozmetike

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Opći cilj projekta je razvoj malog poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta kroz pokretanje tvornice za proizvodnju antifriza i auto kozmetike po najvišim ekološkim standardima, na području Kontinentalne Hrvatske.
Rezultati projekta:
  • Novo zapošljavanje
  • Povećanje prihoda od izvoza
  • Povećanje dobiti
  • Povećanje dodane vrijednosti po radniku
  • Povećanje produktivnosti rada
  • Širenje lepeze proizvodnje
  • Usklađenost sa zakonodavstvom EU

OPIS PROJEKTA:

Društvo Pena Autokozmetika d.o.o. ovim poslovnim poduhvatom stvara uvjete širenja ekološki sigurne i energetski učinkovite proizvodnje. Time će se stvoriti mogućnost proizvodnje novih proizvoda, tehnološki unaprjeđuje proizvodnja prema višoj kvaliteti i većem cjenovnom razredu i uvode novi proizvodni postupci.Ovim projektom pod nazivom "Izgradnja i opremanje tvornice za proizvodnju antifriza i autokozmetike” trgovačkog društva PENA AUTOKOZMETIKA d.o.o. sa sjedištem u Bregani 10432, Lug Samoborski, Kneza Mislava 33, predviđeno je premještanje proizvodnje sa postojeće lokacije sjedišta društva, na novu lokaciju u poslovnu zonu Pisarovina, Općina Pisarovina Zagrebačka županija.

Cilj je izgradnja nove tvornice tlocrtne površine 1.000 m2 odnosno 1.200 m2 radnog prostora s vanjskim nadzemnim i podzemnim inox spremnicima za skladištenje sirovina te mješačima za gotove proizvode. Spremnici će bili smješteni u izoliranim tankvanama (za slučajeve akcidentalnih izlijevanja) prema najnovijim propisima o skladištenju opasnih kemikalija.

S novom tvornicom u Pisarovini preseliti će se proizvodnja iz naseljenog mjesta, smanjiti troškovi poslovanja, te se će se riješiti svi zahtjevi vezani uz zaštitu okoliša i rad s kemikalijama. Objekt će biti izgrađen u skladu sa zakonskim propisima i dobivenoj građevinskoj dozvoli.

OČEKIVANO TRAJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

Razdoblje provedbe projekta: 11.11.2015. - 11.02.2017.

UKUPNU VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK):

UKUPNI TROŠKOVI: 8.635.250 kn (bez PDV-a)
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 7.780.000 kn (bez PDV-a)
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 3.514.000 kn (bez PDV-a)

ADMINISTRATIVNA PODLOGA:

Tvrtka Pena autokozmetika d.o.o. započela je s provedbom projekta „Izgradnja i opremanje tvornice za proizvodnju antifriza i autokozmetike" sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv na dostavu projektnih prijava „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu", Referentna oznaka Poziva: 3d1.1.1, kojeg provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta. Projekt će biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 te potpisanog „Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

OSOBA ZA KONTAKT:

Ivan Penić pena@pena.hr